کد خبر :7580
تنها مرجع عرضه مجلات و کتابهای عمومی و تخصصی خارجی

موسسه فرهنگی و مطبوعاتی نشرآوران وابسته به معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی تنها مرجع رسمی عرضه مجلات و کتابهای عمومی و تخصصی در کشور برای ثبت سفارش آماده است.

به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ،موسسه فرهنگی و مطبوعاتی نشر آوران مرجعی رسمی در ورود مجلاتی از قبیل نیوزویک ،تایمز،اشپیگل ،اشترن،اکونومیست و ... می باشد این موسسه همچنین کتابهای تخصصی و عمومی در همه حوزه ها را با ثبت سفارش وارد کشور می نماید.

متقاضیان برای ثبت سفارش می توانند به نشانی اینترنتی این موسسه با آدرس  www.nashravaran.ir مراجعه کنند.