کد خبر :7598
رسانه‌هاي فعال نمايشگاه مطبوعات چه قدر جايزه‌ گرفتند؟

مبالغ حمايتي حدود 70 رسانه فعال بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات پرداخت و فهرست واريزي آن منتشر شد.
بنابر اعلام ستاد برگزاري بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات، امسال بيش از 300 نشست توسط رسانه‌ها در نمايشگاه مطبوعات برگزار شد که طبق وعده قبلي و با هدف ارتقاي کيفي فعاليت هاي مطبوعاتي، تقويت ارتباط موثر و دوسويه ميان رسانه ها و مردم و همچنين حمايت ويژه از فعاليت رسانه‌هاي بخش خصوصي، از حدود 70 رسانه گروه‌هاي 9 گانه نمايشگاه که در جدول شاخص‌هاي ارزيابي غرفه برتر، امتياز بالاتري نسبت به سايرين کسب کردند، تقدير به عمل آمد.
شاخص‌هايي چون برگزاري برنامه‌هاي جانبي و مرتبط با نمايشگاه، حضور مديران و تحريريه رسانه در نمايشگاه، خلاقيت در برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي مختلف در کنار ميزان رضايت‌مندي مردم در نظرسنجي‌هاي انجام شده در انتخاب اين رسانه‌ها موثر بوده است.
طبق تصميم شوراي سياست گذاري، 10 درصد از گروه هاي 9 گانه نمايشگاه در زمره غرفه هاي فعال نمايشگاه بيست و دوم قرار گرفتند.
جدول ميزان حمايت از رسانه‌هاي فعال نمايشگاه در گروه‌هاي مختلف به شرح زير است که به حساب صاحبان امتياز رسانه ها واريز شده است.
شفقنا رسانه