کد خبر :7601
جناب آقاي دکتر محسن اسماعيلي درگذشت پدر گراميتان را تسليت مي‌گوييم

جناب آقاي دکتر محسن اسماعيلي درگذشت پدر گراميتان را تسليت مي‌گوييم.

 از خداوند منان براي آن مرحوم طلب غفران و براي شما و خانواده محترمتان صبر آرزومنديم.

روابط عمومي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها