صفحه اصلی
دوشنبه 9  اسفند  1395

عکاس : محمد عباداله

7/7/1395- 17:48

گزارش تصویری بازدید تور آموزشی رسانه گردی از روزنامه دنیای اقتصاد

گزارش تصویری بازدید تور آموزشی رسانه گردی از روزنامه دنیای اقتصاد