صفحه اصلی
شنبه 5  فروردين  1396

عکاس :

30/9/1395- 9:14

گزارش تصویری نشست تخصصی بازنمایی مؤلفه‌های محیط زیستی در رسانه‌ها

این نشست با حضور متخصصین و روزنامه‌نگاران در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها (روز چهارشنبه 24 آذر ماه 1395) برگزار شد.