صفحه اصلی
پنجشنبه 3  فروردين  1396

عکاس :

15/10/1395- 14:51

گزارش تصویری از نشست سواد رسانه‌ای در گذر تاریخ ایران؛ دیروز، امروز، فردا

هجدهمین نشست تخصصی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها صبح روز سه‌شنبه 14 دی ماه 1395 در محل این دفتر برگزار شد. عکس‌ها از: محمد عباد الله