صفحه اصلی
سه شنبه 10  اسفند  1395

عکاس : عکاس:محمد عبادالله

3/11/1395- 9:35

گزارش تصویری نشست تخصصی "آب، زندگی ، رسانه"

نشست  تخصصی "آب، زندگی ، رسانه". برگزار شده در بیست‌و هشتم دیماه 1395

عکس‌ها از: محمد عبادالله