کد خبر : 7598 / زمان مخابره خبر :20/10/1395 11:37

رسانه‌هاي فعال نمايشگاه مطبوعات چه قدر جايزه‌ گرفتند؟

مبالغ حمايتي حدود 70 رسانه فعال بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات پرداخت و فهرست واريزي آن منتشر شد.
بنابر اعلام ستاد برگزاري بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات، امسال بيش از 300 نشست توسط رسانه‌ها در نمايشگاه مطبوعات برگزار شد که طبق وعده قبلي و با هدف ارتقاي کيفي فعاليت هاي مطبوعاتي، تقويت ارتباط موثر و دوسويه ميان رسانه ها و مردم و همچنين حمايت ويژه از فعاليت رسانه‌هاي بخش خصوصي، از حدود 70 رسانه گروه‌هاي 9 گانه نمايشگاه که در جدول شاخص‌هاي ارزيابي غرفه برتر، امتياز بالاتري نسبت به سايرين کسب کردند، تقدير به عمل آمد.
شاخص‌هايي چون برگزاري برنامه‌هاي جانبي و مرتبط با نمايشگاه، حضور مديران و تحريريه رسانه در نمايشگاه، خلاقيت در برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي مختلف در کنار ميزان رضايت‌مندي مردم در نظرسنجي‌هاي انجام شده در انتخاب اين رسانه‌ها موثر بوده است.
طبق تصميم شوراي سياست گذاري، 10 درصد از گروه هاي 9 گانه نمايشگاه در زمره غرفه هاي فعال نمايشگاه بيست و دوم قرار گرفتند.
جدول ميزان حمايت از رسانه‌هاي فعال نمايشگاه در گروه‌هاي مختلف به شرح زير است که به حساب صاحبان امتياز رسانه ها واريز شده است.
شفقنا رسانه

انتهاي خبر / دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها / کد خبر 7598

چاپ خبر