کد خبر : 7601 / زمان مخابره خبر :22/10/1395 19:46

بازگشت همه بسوي اوست
جناب آقاي دکتر محسن اسماعيلي درگذشت پدر گراميتان را تسليت مي‌گوييم

جناب آقاي دکتر محسن اسماعيلي درگذشت پدر گراميتان را تسليت مي‌گوييم.

 از خداوند منان براي آن مرحوم طلب غفران و براي شما و خانواده محترمتان صبر آرزومنديم.

روابط عمومي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها

 


انتهاي خبر / دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها / کد خبر 7601

چاپ خبر