6421 نسخه الکترونیک یکصد ویکمین شماره فصلنامه رسانه (اسفند 1394) منتشر شد <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph; line-height: 130%"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">یکصد و یکمین شماره فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه (ویژه زمستان 1394) توسط دفتر مطالعات و برنامه&zwnj;ریزی رسانه&zwnj;ها منتشر شد.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">به گزارش روابط&zwnj;عمومی دفتر مطالعات و برنامه&zwnj;ریزی رسانه&zwnj;ها، این شماره از فصلنامه رسانه حاوی 9 مقاله پژوهشی از پژوهشگران و نویسندگان حوزه رسانه است که با محورهای موضوعی زیر به چاپ رسیده است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">در مقاله نخست این شماره که توسط طاهر روشندل اربطانی نگارش یافته به چیستی سازمان&zwnj;های رسانه&zwnj;ای پرداخته شده است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">ضرورت ایجاد شهر رسانه&zwnj;ای بر اساس سند چشم&zwnj;انداز 1404 / احسان پوری، مریم رباطی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">رسانه&zwnj;های اجتماعی و استراتژی&zwnj;های نوظهور رسانه&zwnj;ای جریان اصلی (با تأکید بر تلویزیون) / امید جهانشاهی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">مطالعه تطبیقی شیوه&zwnj;های تأمین مالی سازمان&zwnj;های رسانه&zwnj;ای رادیویی و تلویزیونی عمومی و تحت مالکیت دولتی در دنیا / سیاوش صلواتیان، مهدی محسنی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">کمپین&zwnj;های رسانه&zwnj;ای و پیشگیری از جرائم سازمان یافته / غلامحسین بیابانی، شهناز هاشمی، افسانه مظفری<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">بررسی میزان تأثیر تماشای شبکه&zwnj;های ماهواره&zwnj;ای بر نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان / بهاره نصیری، پریا شهاب&zwnj;الدین<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">بررسی اهداف و انگیزه&zwnj;های دانشجویان از کاربست شبکه&zwnj;های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه&zwnj;های تهران، علامه طباطبایی، شهیدبهشتی و محقق اردبیلی) / مهدی معینی&zwnj;کیا، عادل زاهد بابلان،ابراهیم آریانی، علی خالق&zwnj;خواه<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">بررسی نقش روابط&zwnj;عمومی و تکریم ارباب رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی/ علی&zwnj;محمد مزیدی، حسین اسلامی، علیرضا اشرفی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">شناخت رابطه بازی&zwnj;های رایانه&zwnj;ای و مؤلفه&zwnj;های هوش هیجانی در میان دانش آموزان پسر تهرانی / فاطمه نوری&zwnj;راد، فاطمه بنیادی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">مطالب این شماره از فصلنامه رسانه علاوه بر مقالات منتشر شده شامل مشروح گزارش 3 نشست تخصصی است که در سال جاری در دفتر مطالعات و برنامه&zwnj;ریزی رسانه&zwnj;ها برگزار شده&zwnj; است. &quot;نقش رسانه&zwnj;ها در پساتحریم&raquo;، &laquo;رسانه و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی&raquo; و &laquo;رسانه و بحران&raquo; عناوین نشست هایی هستند که در این بخش آورده شده است. پایان بخش مطالب رسانه نیز شامل فهرست گزیده مقالات ارتباطات جمعی در مطبوعات است که در ماه&zwnj;های شهریور و فصل پاییز 1394 در مطبوعات کشور به چاپ رسید</span><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA"><font size="3">علاقمندان برای دریافت این فصلنامه می توانند به لینک زیر مراجعه نمایند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt; text-justify: inter-ideograph"><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><p>&nbsp;</p>