7496 به بهانه سالروز نخستین نشریه اختصاصی زنان <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">روزنامه یا به بیان درست&zwnj;تر، مجله دانش، نخستین نشریه اختصاصی زنان به مدیریت خانم دکتر کحال و سردبیری ع. صفوت از 10رمضان 1328ق. تا27رجب 1329ق. در تهران انتشار یافت. این مجله، هفته&zwnj;ای یک نوبت در هشت صفحه با قطع رحلی و چاپ سربی منتشر می&zwnj;شد. دانش جز در تهران و دیگر شهرهای ایران، در ممالک خارجه نیز منتشر می&zwnj;شد و گواه آن سرصفحه مجله است که قیمت اشتراک سالانه در بلاد خارجه را 7 فرانک اعلام کرده است. مضمون آن، اجتماعی ـ اخلاقی بود و موضوعاتی چون: علم خانه&zwnj;داری، بچه&zwnj;داری و شوهرداری را در برمی&zwnj;گرفت. دکترکحال در پیشگفتار اولین شماره، منظور از چاپ و انتشار مجله را &laquo;تحصیل اخلاق حسنه خانم&zwnj;های محترمه&raquo; بیان می&zwnj;کند. البته دانش، خود را &laquo;مفید به حال دختران و نسوان&raquo; می&zwnj;دانست و با توجه به اطلاعات ارزشمند پزشکی که در اختیار خوانندگان ویژه خود قرار می&zwnj;داد، آنان را هر چه بیشتر مجذوب می&zwnj;نمود. وی هرچند که گاهی به موضوعاتی نظیر زنانی که به طور غیرقانونی بچه&zwnj;دار می&zwnj;شدند و کودکان سرراهی، بی&zwnj;حرمتی&zwnj;هایی که گاه در خیابان به زنان می&zwnj;شد، و زنان طبقه متوسط شهری که پس از ازدواج به چشم کنیز برای شوهرانشان دیده می&zwnj;شدند هم می&zwnj;پرداخت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">دکترکحال، همسر حسین خان و آن گونه که خود می&zwnj;گوید:... صبیه مرحوم میرزا محمد حکیم باشی جدیدالاسلام بود. این نخستین بانوی روزنامه&zwnj;نگار ایرانی به دلیل انجام فعالیت&zwnj;های اجتماعی نزد میسیونرهای آمریکایی که در ایران به امور خیریه می&zwnj;پرداختند، پزشکی آموخت و از سوی آنان اجازه یافت به مداوای بیماران بپردازد پس، بدان روی که چشم پزشک بود و با مباحث پزشکی آشنایی داشت، مقالاتی دراین زمینه ـ مانند حفظ الصحه هنگام شیوع وبا و سرماخوردن اطفال منتشر کرد. از نمونه&zwnj;های جالب توجه در این زمینه آنجا است که می&zwnj;نویسد: &laquo;چیزی که بسیار اهمیت دارد، درخصوص اطفال این است که باید کمال مواظبت را در حفظ دندان&zwnj;های آنها بنمایند. گمان نکنید که با کرم خوردگی دندان فقط درد دندان عارض آنها می&zwnj;شود، بلکه اسباب خرابی مزاج او نیز می&zwnj;شود. دندان که فاسد شد، سردرد و سقوط اشتها و بی&zwnj;خوابی و نداشتن میل به کار و شغل شده و تمام حالات ما فاسد خواهد شد.&raquo;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">دکتر کحال از آنجا که تربیت نسوان و دوشیزگان و تصفیه اخلاق زنان هدف مستقیم دانش به شمارمی آمد، با چاپ مطالبی مانند: &laquo;خطاب به دوشیزگان&raquo; و &laquo;کلمات حکمت آمیز&raquo; به آموزش و پرورش آنان همت می&zwnj;گمارد و سوادآموزی و تحصیل علم را امری واجب برای زنان برمی&zwnj;شمرد. در یکی از مقالات مجله چنین آمده است که: خانم نجیبه محترمه اگر سواد ندارد باید فورا در پی تحصیل سواد برآید و درس بخواند؛ زیرا زن بی&zwnj;سواد صاحب عقل و تمییز نخواهد شد و اگر سواد دارد باید بیشتر اوقات خویش را مصروف روزنامه خواندن نماید. به جهت اینکه کسی که روزنامه می&zwnj;خواند همه چیز می&zwnj;داند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">در اولین سرمقاله شماره اول مشخص است که مخاطبی جز نسوان ندارد که صرفا برای روشن کردن ذهن و فکر زنان و تشویق آنان به سوادآموزی و ادامه تحصیل منتشر می شود. این سرمقاله با تیتر &laquo;بسم الله الرحمن الرحیم&raquo; آغاز سخن می کند و ادامه می دهد که &laquo;بر ارباب دانش و بینش مخفی نیست که خالق عقل و دانش و رازق کل آفرینش تربیت نوع بشر را از پسر و دختر به عهده کفایت و قوه درایت امهات نهاد و این موهبت را به طایفه نسوان داده.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">برخی از عناوین مندرجات دانش در شماره&zwnj;های مختلف سال اول به این شرح است:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">تجربه گرانبها است<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">طریقه غذا دادن اطفال<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">خطاب به دوشیزگان<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">رسم شوهرداری<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">اخطار به مدیره&zwnj;های مدارس<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">دایه از مادر مهربان&zwnj;تر نمی&zwnj;شود<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">حفظ الصحه هنگام شیوع وبا<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">دلالی نکاح<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">شوهرکردن خانم جوان به مرد کامل<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">حفظ الصحه زنان<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">اعلان تبریک بهار<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">عروسی&zwnj;های ممالک خارجه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">آگهی&zwnj;های تجاری و اعلان هایی که در صفحات میانی چاپ می&zwnj;شد و همچنین داستان&zwnj;هایی که بیشتر ترجمه رمان&zwnj;ها یا مطایبات خارجی بودند و برای تفریح و تفنن بانوان در پاورقی درج می&zwnj;گردید، از دیگر جنبه&zwnj;های جالب توجه این مجله به شمار می&zwnj;رود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">نویسندگان روزنامه دانش، نسبت به زمان خود بسیار روشنفکر و پیشرو بودند و دختران و جوانان و حتی روستاییان را به فراگیری سواد، علم و دانش تشویق و ترغیب می کردند و به این وسیله می خواستند زنجیرهای اسارت و محرومیت زنان که نشأت گرفته از تحجرهای سنتی بوده را پاره کنند. در همه شماره ها در باب علم و سواد آموزی مطلبی دارد و اخبار مربوط به افتتاح مدرسه را با تبریک و تهنیت درج می کردند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>روزنامه دانش، راهگشای روزنامه نگاران زن در ایران شد و زمینه انتشار نشریات تخصصی زنان و توسعه سریع روزنامه نگاری را بعد از جنبش مشروطه ایجاد کرد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">جمع آوری وبازنویسی : الهه<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>اردلانی <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">منابع:</span></b><span lang="FA" dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"> </span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">فرخ&zwnj;زاد، پوران. کارنمای زنان کارای ایران (از دیروز تا امروز). تهران: نشر قطره، 1381. </span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">ISBN 964-341-116-8</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">ناهید، عبدالحسین. زنان ایران در جنبش مشروطه. تبریز: نشر احیا، 1360. 115<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">malekmuseum.org<o:p></o:p></span></p><p>&nbsp;</p>