7580 موسسه فرهنگی و مطبوعاتی نشرآوران تنها مرجع عرضه مجلات و کتابهای عمومی و تخصصی خارجی <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3">موسسه فرهنگی و مطبوعاتی نشرآوران وابسته به معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی تنها مرجع رسمی عرضه مجلات و کتابهای عمومی و تخصصی در کشور برای ثبت سفارش آماده است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font size="3">به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ،موسسه فرهنگی و مطبوعاتی نشر آوران مرجعی رسمی در ورود مجلاتی از قبیل نیوزویک ،تایمز،اشپیگل ،اشترن،اکونومیست و ... می باشد این موسسه همچنین کتابهای تخصصی و عمومی در همه حوزه ها را با ثبت سفارش وارد کشور می نماید.<o:p></o:p></font></span></p><p><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">متقاضیان برای ثبت سفارش می توانند به نشانی اینترنتی این موسسه با آدرس <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><a href="http://www.nashravaran.ir/"><span dir="ltr"><font color="#0000ff">www.nashravaran.ir</font></span></a></span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> </span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">مراجعه کنند.</span></p>