7581 به همت دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها برگزاري اولين دوره مقدماتي آموزش خبرنگاري در استان اصفهان <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">اولين جلسه از دوره آموزشي مقدماتي 60 ساعته آموزش خبرنگاري از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 2 دي ماه سال 1395 در محل هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان و توسط خانه مطبوعات استان اصفهان با همکاري اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مطالعات و برنامه رسانه ها برگزار گ</span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%; mso-bidi-language: FA">رديد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">روابط عمومي دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان اعلام کرد که <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ثبت نام اين دوره با استقبال بسيار خوب اصحاب رسانه مواجه شد به نحوي که حتي مديران مسئول نشريات نيز در اين دوره ثبت نام و شرکت کردند.</span><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">اطلاع رساني ،فرا خوان و ثبت نام اين دوره در سايت اداره کل ، لينک خانه مطبوعات و همچنين <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>از يکماه قبل از برگزاري دوره از طريق شبکه مجازي ( تلگرام ) نيز در گروه هاي مختلف خبرنگاران ، گروه خانه مطبوعات و ... اطلاع رساني گرديد</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">. با توجه به استقبال بسيار چشمگير ،بيش از 100 نفر ثبت نام نمودند که اولويت با افرادي بود که زودتر ثبت نام کرده بودند</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">در ابتداي جلسه رييس اداره مطبوعات و تبليغات سرکار خانم باقرصاد صحبت هايي پيرامون چگونگي برگزاري دوره و نحوه حضور و غياب و زمان آزمون پاياني و ... توضيحاتي را اعلام نمودند</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">در اين دوره نمايندگاني از کارشناسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين مديريت خانه مطبوعات با حضور دائم در کلاس ها بر حسن اجراي برنامه نظارت دارند</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 200%"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%">گفتني است اولين دوره با حضور استاد اسماعيلي با عنوان خبرنويسي و باحضور 45 نفر از علاقمندان در روز پنج شنبه 2 دي ماه از ساعت 9 صبح تا 5 عصر و جمعه از ساعت 9 صبح تا 12:30 برگزار شد</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 200%"><o:p></o:p></span></p><p>&nbsp;</p>