7593 روزشمار 14-19دی <p style="text-align: right">&nbsp;</p><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">14 دی </span></b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار روزنامه صوراسرافیل با همکاری میرزا قاسم خان تبریزی و میرزا جهانگیر خان شیرازی در تهران (14 دی ماه1286ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تصویب آیین&zwnj;نامه&zwnj;ی اجرایی قانون مطبوعات (14 دی 1321 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توقیف نشریه&zwnj;ی امروز و فردا (14 دی 1323 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعتصاب غذای روزنامه&zwnj;نگاران در اعتراض به توقیف مطبوعات و دستگیری همکاران (14 دی 1329 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لغو پروانه&zwnj;ی نشریه&zwnj;های شلمچه و فکور از سوی هیأت نظارت مطبوعات (14 دی 1377 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در اعتراض به ربوده شدن خبرنگار فرانسوی، خبرنگاران مقابل مرکز قانون&zwnj;گذاری فلسطین تجمع کردند(14دی ماه1385)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد: افزایش 244 درصدی شمار خبرنگاران کشته شده طی پنج سال گذشته(14دی ماه1386)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;غرفه&zwnj;های برگزیده&zwnj;ی جشنواره&zwnj;ی مطبوعات کودک و نوجوان معرفی شدند(14دی ماه1386)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;طبق گزارش انجمن دفاع از حقوق خبرنگاران، 54 خبرنگار عراقی در سال 2007 کشته شدند(14دی ماه1386)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیات نظارت بر مطبوعات موافقت کرد: 18مورد تغییر وضعیت و انتشار 2 نشریه(14دی ماه1387)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رونمایی دستگاه بی&zwnj;سیم جدید</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Skiff</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%"> برای روزنامه&zwnj;ها(14دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به شش روزنامه و یک هفته&zwnj;نامه(14دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای نخستین بارهزینه&zwnj;های بیستمین نمایشگاه مطبوعات اعلام شد(14دی ماه1393).</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیدار هیات رسانه&zwnj;ای افغانستان با انتظامی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی(14دی ماه1393).</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رسیدگی به پرونده روزنامه ایران در دادگاه مطبوعات(14دی ماه1393).</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هفته نامه یالثارات لغو مجوز شد(14دی ماه1394)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20 عکاس کردستانی در کولاک گرفتار شدند(14دی ماه1394)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اغاز توزیع الکترونیکی آگهی های دولتی در دو روزنامه بصورت ازمایشی (14دی ماه1394)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برگزاری نشست تخصصی &quot; سواد رسانه ای از دیروز تا امروز &quot;از سوی دفتر مطالعات و برنامه&zwnj;ریزی رسانه&zwnj;ها(14 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">15 دی </span></b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار روزنامه&zwnj;ی کاوه در برلین به مدیریت سیدحسن تقی&zwnj;زاده (15/10/1295)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درگذشت ادوارد براون محقق مطبوعات ایران (15 دی 1304 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در گذشت &laquo;آیدا تاربل</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Ida Tarbel</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">&raquo;روزنامه نگار معروف امریکایی وجزو یکصد روزنامه نگار بزرگ قرن 20(15 دی 1322 - 6ژانویه 1944)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صدور دستور وزیر کشور به استانداری استان نهم در مورد رفع اختلاف بعضی از روحانیون با برخی از مدیران مطبوعات محلی (15 دی 1330 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار نشریه&zwnj;ی پول (15 دی 1369 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برگزاری دومین همایش پژوهشی گرافیک ایران (15 دی 1357 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معافیت کاغذ وارداتی برای چاپ مطبوعات از پرداخت ارز مابه&zwnj;التفاوت در شورای اقتصاد (15 دی 1380 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برگزاری مراسم اولین سالگرد انجمن نویسندگان و روزنامه&zwnj;نگاران جوان یزد (15 دی 1380 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قتل بوریس تسانکوف، خبرنگار برجسته&zwnj; بلغارستان در صوفیه(15دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه &laquo;بهار&raquo; و هفته&zwnj;نامه&zwnj; &laquo;شهروند امروز&raquo; (15دی ماه1392)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعلام فراخوان و مقررات نخستین جشن رسانه&zwnj;ها در حوزه سینما(15دی ماه1392)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; معرفی هیئت مدیره انجمن خبرنگاران حوزه رسانه(15دی ماه1392)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیأت نظارت بر مطبوعات، با انتشار 25 نشریه و 9 پایگاه اطلاع رسانی موافقت و مجوز فعالت آنها را صادر کرد(15 دی ماه1393).</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شبکه خبری زمان به جمع رسانه&zwnj;های مجازی فارسی پیوست(15 دی ماه1393)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتصاب جواد محقق به عنوان دبیر و حمید پیرهادی به عنوان دبیر اجرایی دوازدهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان (15دی ماه1394)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رونمایی مجموعه 12 جلدی کتاب&zwnj;های &laquo;سواد رسانه&zwnj;ای&raquo; درنگارستان شهر تهران (15دی ماه1394)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روزنامه لبنانی السفیر تعطیل شد &ndash;آخرین شماره 13552 (15 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;<div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">16 دی </span></b></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درگذشت محمودرضا طلوع مدیر روزنامه&zwnj;ی طلوع رشت (16 دی 1319 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درگذشت میرزا علی آقاشیراری معروف به (لبیب&zwnj;الملک) مدیر روزنامه&zwnj;های مظفری &ndash; انتباه &ndash; نامه&zwnj;ی اسلام &ndash; انتقام &ndash; غیرت کربلا &ndash; صدای اسلام در کربلا(16دی ماه1334ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پایان پیروزمندانه&zwnj;ی اعتصاب مطبوعات و انتشار نشریه&zwnj;های روزانه در تیراژهای بیش از یک میلیون نسخه</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">(26 دی 1357 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیراندازی مأموران به صفوف خریداران روزنامه و شهادت 4 نفر و مجروح شدن 12 نفر در چهار راه کوکاکولا تهران (16 دی 1357 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار هفته&zwnj;نامة بهمن با مدیریت سیدعطاءالله مهاجرانی (16 دی 1374 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برگزاری اولین نشست عمومی انجمن روزنامه&zwnj;نگاران مسلمان (16 دی 1378 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دستگیری عباس دالوند مدیر مسؤول نشریهی لرستان و جمع&zwnj;آوری شماره&zwnj;ی 51 نشریه لرستان به&zwnj;وسیله&zwnj;ی نیروی انتظامی (16 دی 1380 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 سال زندان برای خبرنگار رشوه گیر چینی پنهان&zwnj;کننده&zwnj;ی فاجعه معدن استان شمالی هه بی(16دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توقیف هفته نامه &laquo;یالثارات&raquo; به سردبیری و مدیر مسئولی عبدالحمید محتشم برای دومین بار(16دی ماه1392) </span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هشتمین نشست بررسی نقش هنرمندان وورزشکاران در تبلیغات دردفتر مطالعات و برنامه&zwnj;ریزی رسانه&zwnj;ها&nbsp;(16 دی ماه1393)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گردهمایی بازرسان اتحادیه مطبوعات محلی کشوری(16 تا 18 دی ماه1394)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اولین شماره ماهنامه &laquo;نامه مهتاب&raquo; منتشر شد(16 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همایش تجلیل از ایثارگران رسانه ها استان خراسان شمالی و رونمایی از مستند 'ن و القلم و ما یسطرون'(16 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعلام توقیف ۱۶میلیون نشریه و ۱۴هزار وبسایت در چین در سال 2016(16 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار فرم خوداظهاری و شیوه&zwnj;نامه دومین دوره رتبه&zwnj;بندی پایگاه&zwnj;های خبری(16 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعلام پرداخت&nbsp;۲۱۴ میلیون تومان جایزه نمایشگاه مطبوعات به ۶۳ رسانه در قالب بودجه حمایتی(16 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">17 دی </span></b></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توقیف روزنامه&zwnj;ی میهن (17 دی 1323 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ارسال یک مقاله&zwnj;ی سفارشی و لاک و مهر شده توسط داریوش همایون وزیر وقت اطلاعات و جهانگردی به روزنامه&zwnj;ی اطلاعات و درج مقاله در شماره&zwnj;ی همان روز این روزنامه (17 دی 1356 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صدور مجوز 6 نشریه (17 دی 1380 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نخستین روزنامه&zwnj;ی دیجیتالی عربستان با نام تپرا فعال شد(17دی ماه1385)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جواد متقی ایرانی که به سمت دبیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون&zwnj;های آسیا و اقیانوسیه(ای بی یو) انتخاب شد(17دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، مدیران مسوول روزنامه&zwnj;های &laquo;بامداد&raquo; و &laquo;اتفاق نو&raquo; را مجرم دانست. (17دی ماه1391)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">- &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;درگذشت نورالدین نوری بنیانگذار نخستین شبکه توزیع روزنامه در ایران(17دی ماه1392)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;درگذشت&nbsp;کوروش باقی یکی از خبرنگاران و مدیران با سابقه خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) (17دی ماه1394)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">18 دی </span></b></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار دوره دوم روزنامه روح&zwnj;المقدس در خارج از کشور (18 دی ماه 1327 ق)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تشکیل مجدد (کمیسیون رسیدگی به مندرجات روزنامه&zwnj;ی تهران) در فرمانداری نظامی (18 دی 1322 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; توقیف نشریه&zwnj;های داریا و نجات ایران (18 دی 1323 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار گزارش بازرسی کل کشور مجری لایحه قانون مطبوعات (18 دی 1331 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&emsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زاد روز خسرو قدیری روزنامه نگار(18 دی ماه1331)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعقیب 7 تن از مدیران مطبوعات به اتهام جرم مطبوعاتی به&zwnj;وسیله&zwnj;ی بازرسی کل کشور (18 دی 1331 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تصویب لایحه&zwnj;ی اختیارات قانونی شورای عالی فرهنگ (18 دی 1331 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار نامه&zwnj;ی تاریخی (رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران) به نخست&zwnj;وزیر وقت درباره&zwnj;ی مطبوعات (18 دی 1357 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهادت ایرج ایزدپناه خبرنگار روزنامه&zwnj;ی اطلاعات در جبهه&zwnj;ی هویزه (18 دی 1359 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برگزاری کنفرانس تهاجم فرهنگی: ماهیت و ابعاد آن (18 دی 1372 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * برگزاری دومین دوره&zwnj;ی آموزش (روزنامه&zwnj;نگاری توسعه با تأکید بر مسائل جمعیتی) در مرکز گسترش و آموزش رسانه&zwnj;ها با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد (18 دی 1374 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بازدید هیأت مطبوعاتی مغرب از مجمع تقریب بین&zwnj;المذاهب و مؤسسه&zwnj;ی مطبوعاتی اطلاعات (18 دی 1374 ش)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درگذشت مهران قاسمی - دبیر سرویس امور بین&zwnj;الملل روزنامه&zwnj;ی اعتماد ملی(18دی ماه1386)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به اتهام نقض امنیت ملی، یک خبرنگار فرانسوی در ساحل عاج دستگیر شد(18دی ماه1386)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;کن وست گلوبال&raquo;بزرگ&zwnj;ترین روزنامه&zwnj; زنجیره&zwnj;یی کانادا به فروش گذاشته شد(18دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار مجدد کاریکاتورهای موهن به پیامبر(ص) در &laquo;افتن پستن&raquo; روزنامه&zwnj;ی نروژی(18دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران جایزه &laquo;آسیاویژن&raquo; را برد(18دی ماه1389)</span></div><div dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتصاب مجید امیدی شهرکی به سمت &laquo;مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران &raquo;(18دی ماه1391)</span></div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">19 دی </span></u></b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">انتشار روزنامه&zwnj;ی خورشید ایران به مدیریت بهاءالدین پازارگاد در شیراز (19 دی 1302 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">تصویب قانون&zwnj;الغاء قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم (19 دی 1329 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">پایان تحصن مدیران مطبوعات در مجلس شورای ملی (19 دی 1329 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">تظاهرات در اکثر شهرهای ایران به دنبال انتشار مقاله&zwnj;ی توهین&zwnj;آمیز ارتجاع سرخ و سیاه روزنامه&zwnj;ی اطلاعات (19 دی 1356 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">انتشار پیام انجمن دفاع از آزادی مطبوعات (19 دی 1357 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">انتشار روزنامه&zwnj;ی رسالت توسط عده&zwnj;ای از پیشکسوتان سیاسی و جمعی از علمای برجسته&zwnj;ی حوزه علمیه قم <br />(19 دی 1364 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">شهادت سیفعلی برجی از کارکنان مؤسسه کیهان در عملیات کربلای 5 (19 دی 1356 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">انتشار طلیعه&zwnj;ی روزنامه&zwnj;ی ایران (19 دی 1373 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">برگزاری جلسه&zwnj;ی هیأت مؤسسان انجمن صنفی روزنامه&zwnj;نگاران آزاد (19 دی 1373 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm; text-indent: -18pt"><span>-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">اعلام تبرئه مدیر نشریه&zwnj;ی راهیان فیضیه از اتهام توهین به رئیس جمهوری (19 دی 1380 ش)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp; گروه مدافع مطبوعات گزارش داد: عراق، هند و مکزیک مرگ&zwnj;بارترین کشورها برای رسانه&zwnj;ها(19دی ماه1387)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp; تذکر به روزنامه&zwnj;های جمهوری اسلامی، فرهنگ آشتی، دنیای اقتصاد، روزان، اعتماد و بهار(19دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp; ثبت&zwnj;نام چهلمین دوره آموزش کوتاه مدت روزنامه&zwnj;نگاری و گرافیک مطبوعاتی در دفتر مطالعات و برنامه&zwnj;ریزی رسانه&zwnj;ها (19دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp; با انجام اعتصاب&zwnj;ها، صنعت روزنامه&zwnj;ی فرانسه مختل شد(19دی ماه1388)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;آر.تی.اچ.کی&raquo; معتبرترین رسانه چین در سال 2010 شناخته شد(19دی ماه1389)</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نشست تخصصی هنر و رسانه در لرستان برگزار شد( 19 دی ماه 1390 )</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پنجمین نشست هم&zwnj;اندیشی رؤسا و مدیران دانشکده&zwnj;های ارتباطات و رسانه(19دی&zwnj;ماه 1394 )</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-</span><span style="line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اعلام دوره تربیت مربی سواد رسانه&zwnj;ای در فرهنگسرای رسانه(19 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیزدهمین کنفرانس بین&zwnj;المللی روابط عمومی ایران (</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; line-height: 115%">ICPR1395</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">) با محوریت &laquo;روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا&raquo;، در مرکز همایش های بین المللی المپیک(19 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">-</span><span style="line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;اعلام&zwnj;نظر هیات منصفه مطبوعات درباره مدیرعامل و خبرنگار &laquo;موج&raquo;(19 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">جمع آوری وبازنویسی : الهه&nbsp;اردلانی </span></b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">منابع: </span></b></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">خبرگزاری ایرنا &ndash; مهر- شفقنا &ndash; فارس </span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; line-height: 115%">http://www.bartarinha.ir</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">/</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">سید فرید قاسمی-&nbsp;وقایع نامه مطبوعات ایران 1381</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; line-height: 115%">http://iranianpress.blogfa.com</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt; line-height: 115%">Iranians History On This Day</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 18pt 10pt 0cm"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع&nbsp;است.</span></b></div></span><span style="span: ">خبرنگار نجف&zwnj;آبادی 40 ضربه شلاق خورد(15 دی&zwnj;ماه 1395 )</span></div><p style="text-align: right">&nbsp;</p>