7597 انتشار فرم خوداظهاري و شيوه‌نامه دومين دوره رتبه‌بندي پايگاه‌هاي خبري <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%">&nbsp;دومين دوره طرح رتبه بندي پايگاه&zwnj;هاي خبري به منظور ارزيابي سطح کيفي و کمي پايگاه هاي خبري آغاز شد.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%">به گزارش معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مديران مسئول پايگاه هاي خبري، مطابق شيوه نامه و فرم خوداظهاري (فرم&zwnj; پيوست) از امروز 14 دي تا تاريخ 27 دي ماه&nbsp;فرصت دارند، با تکميل&zwnj; و ارسال فرم&zwnj; خوداظهاري در طرح رتبه بندي شرکت کنند.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%">شيوه نامه و شاخص هاي اعلامي با هدف ارتقاء جايگاه حرفه اي پايگاه هاي خبري و برقراري عدالت رسانه اي تهيه و تنظيم شده است. پس از اجراي دور اول رتبه بندي پايگاههاي خبري، شيوه نامه و شاخص ها در آذر و دي 95 توسط مديران مسئول و نمايندگان 20 پايگاه داراي بالاترين امتياز در طرح رتبه بندي دور اول مورد بازبيني قرار گرفت.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%">&nbsp;</div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">شفقنا رسانه</span></div>