7598 رسانه‌هاي فعال نمايشگاه مطبوعات چه قدر جايزه‌ گرفتند؟ <div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%">مبالغ حمايتي حدود 70 رسانه فعال بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات پرداخت و فهرست واريزي آن منتشر شد.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%">بنابر اعلام ستاد برگزاري بيست و دومين نمايشگاه مطبوعات، امسال بيش از 300 نشست توسط رسانه&zwnj;ها در نمايشگاه مطبوعات برگزار شد که طبق وعده قبلي و با هدف ارتقاي کيفي فعاليت هاي مطبوعاتي، تقويت ارتباط موثر و دوسويه ميان رسانه ها و مردم و همچنين حمايت ويژه از فعاليت رسانه&zwnj;هاي بخش خصوصي، از حدود 70 رسانه گروه&zwnj;هاي 9 گانه نمايشگاه که در جدول شاخص&zwnj;هاي ارزيابي غرفه برتر، امتياز بالاتري نسبت به سايرين کسب کردند، تقدير به عمل آمد.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%">شاخص&zwnj;هايي چون برگزاري برنامه&zwnj;هاي جانبي و مرتبط با نمايشگاه، حضور مديران و تحريريه رسانه در نمايشگاه، خلاقيت در برنامه&zwnj;ريزي و اجراي برنامه&zwnj;هاي مختلف در کنار ميزان رضايت&zwnj;مندي مردم در نظرسنجي&zwnj;هاي انجام شده در انتخاب اين رسانه&zwnj;ها موثر بوده است.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%">طبق تصميم شوراي سياست گذاري، 10 درصد از گروه هاي 9 گانه نمايشگاه در زمره غرفه هاي فعال نمايشگاه بيست و دوم قرار گرفتند.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; line-height: 200%"><span style="font-size: 12pt; line-height: 200%">جدول ميزان حمايت از رسانه&zwnj;هاي فعال نمايشگاه در گروه&zwnj;هاي مختلف به شرح زير است که به حساب صاحبان امتياز رسانه ها واريز شده است.</span></div><div dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">شفقنا رسانه</span></div>