7601 بازگشت همه بسوي اوست جناب آقاي دکتر محسن اسماعيلي درگذشت پدر گراميتان را تسليت مي‌گوييم <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; line-height: 200%; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جناب آقاي دکتر محسن اسماعيلي درگذشت پدر گراميتان را تسليت مي&zwnj;گوييم.</span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: justify; line-height: 200%; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;از خداوند منان براي آن مرحوم طلب غفران و براي شما و خانواده محترمتان صبر آرزومنديم.</span><span dir="ltr" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></font></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-justify: kashida; text-align: right; line-height: 200%; text-kashida: 0%; margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">روابط عمومي دفتر مطالعات و برنامه&zwnj;ريزي رسانه&zwnj;ها</font></span><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></p><p>&nbsp;</p>