توضیحات

نام کتاب :

شهريور 20 و مطبوعات ايران  

نوع سفارش :

عادی

قیمت با تخفیف :

36000

قیمت :

36000

نویسنده : پروفسور الول ساتن، دكتر گوئل كهن
توضیحات : نوبت چاپ: دوم
تاريخ چاپ: 1387
تعداد صفحات: 239
شابك: 5-295-422-964-978
خلاصه:

كتاب حاضر دستاورد برسي و بازشناسي مطبوعات ايران در دوره شش ساله 26-1320 خورشيدي است كه برپايه روش‌شناسي علمي تهيه شده است. اين مجموعه دريچه‌اي است تازه به سوي فضاي سياسي – اجتماعي آن دوران و بر آن است تا از يك سو جايگاه مطبوعات را در آن روزگار تبيين كند و از سوي ديگر، علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان را در شناخت جهت گيري‌هاي سياسي و فعاليت‌هاي احزاب دوره ياد شده ياري دهد.


فصل اول، تحقيقي است از وضعيت مطبوعات ايران در خلال دوره شش ساله 26-1320 خورشيدي. فصل دوم، اختصاص به فهرست الول ساتن دارد كه شامل فهرست نشريات فارسي و غير فارسي منتشر شده در اين دوره شش ساله است. فصل سوم، نيز شامل پيوست تكميلي نشريات فارسي و غيرفارسي دكتر گوئل كهن است. بخش آخر كتاب نيز اختصاص به نمايه موضوعات دارد.
اضافه کردن به سبد خرید